-->

За актуална информация и цени посети: www.djpro.bg
 Актуална ценова листа

ЕФЕКТНО ОСВЕТЛЕНИЕ
ROBE


ROBE
ROBE - Moving Heads/ Moving Lights >
ROBE - ROBIN Series >
ROBE - Scanners >
ROBE - Colour Changers >
ROBE - Lighting Effects >
ROBE - Digital Series >
ROBE - LED Series >
ROBE - LED Video Wall >
ROBE - Media Spinners >
ROBE - Controllers >
ROBE - Fog and Haze >
ROBE - Lighting Tools >

ROBE - Moving Heads/ Moving Lights
ROBIN® 300 Plasma Spot

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
ROBIN® 300E Spot

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
ROBIN® 300E Wash

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
 
ColorSpot 2500E AT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
ColorWash 2500E AT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
ColorSpot 1200E AT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
 
ColorSpot 1200E AT Profile™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
ColorSpot 1200 AT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
ColorWash 1200E AT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
 
ColorWash 750 AT Tungsten™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
ColorSpot 700E AT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
ColorBeam 700E AT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
 
ColorWash 700E AT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
ColorSpot 575E AT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
ColorSpot 575 AT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
 
ColorWash 575E AT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
ColorWash 575E AT Zoom™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
ColorWash 575 AT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
 
ColorWash 575 AT Zoom™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
ColorSpot 250 AT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
ColorWash 250 AT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
 
ColorSpot 170 AT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
ClubSpot 500 CT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
ClubWash 500 CT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
 
ClubSpot 300 CT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
ClubWash 300 CT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
ClubSpot 250 CT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
 
ClubWash 250 CT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
ClubSpot 160 CT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
ClubSpot 150 CT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
 
back to top


ROBE - ROBIN Series
ROBIN® 300 Plasma Spot

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
ROBIN® 300 Plasma Wash

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
ROBIN® 300E Spot

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
 
ROBIN® 300E Beam

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
ROBIN® 300E Wash

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
 
 
back to top


ROBE - Scanners
Scan 1200 XT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
Scan 575 XT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
Scan 250 XT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
 
ClubScan 250 CT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
ClubRoller 250 CT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
ClubScan 150 CT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
 
Club Roller 150 CT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
 
 
back to top


ROBE - Colour Changers
ColorMix 575 AT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
ColorMix 250 AT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
ColorMix 240 AT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
 
Beam 250 XT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
 
 
back to top


ROBE - Lighting Effects
Dominator 1200 XT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
FUSION™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
FUNKY™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
     
HIP-HOP™
none
цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
FLARE™
none
цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
Euphoria™
n
цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
     
back to top


ROBE - Digital Series
DigitalSpot 7000 DT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
DigitalSpot 3000 DT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
Media Server Qube Control™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
     
Media Fusion Software™
none
цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики..
Media Fusion Qube Control Software™
none
цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
Robe Universal Interface™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
     
back to top


ROBE - LED Series
REDWash 3•192™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
REDMix 3•192™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
REDWash 2•36™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
     
REDBlinder 2•96™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
REDBlinder 2•48™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
CitySkape Xtreme™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
     
CitySource 96™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
CitySkape 48™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
 
     
back to top


ROBE - LED Video Wall
StageQube 324™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
 
 
back to top


ROBE - Media Spinners
MediaSpinner 50 AT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
StageBanner 50 AT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
StageBanner 10 AT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
 
back to top


ROBE - Controllers
Robe Universal Interface™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
DMX Control 1536™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
DMX Control 1024™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
     
DMX Control 512™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
DMX Control 480™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
DMX Control 24 Pro CT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
     
DMX Control 24 CT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
Cyber Control™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
 
 
back to top


ROBE - Fog and Haze
FOG 1500 FT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
FAZE 1000 FT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
HAZE 400 FT™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
 
FOG Fluids™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
 
 
back to top


ROBE - Lighting Tools
Single Top Loader Case ROBIN 300™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
Dual Top Loader Case ROBIN 300™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
Single Touring Case DS7000™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
 
Single Touring Case DS3000™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
Dual Touring Case DS3000™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
Lid Set DS3000™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
 
Dual Touring Case 2500™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
Lid Set 2500™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
Dual Touring Case 1200™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
 
Lid Set 1200™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
Dual Touring Case 700™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
Lid Set 700™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
 
Dual Touring Case 575™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
Lid Set 575™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
Dual Road Case 575™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
 
Dual Road Case 250™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
Quad Touring Case 170™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
Single Touring Case REDWash 3•192™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
 
Dual Touring Case REDWash 3•192™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
Lid Set REDWash 3•192™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
Quad Touring Case REDWash 2•36™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
 
Quad Touring Case REDBlinder 2•48™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
LightDome 1200™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
LightDome 575™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
 
WeatherShield 1200™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
WeatherShield 575™

цена - виж тук лв. с ДДС
характеристики...
 
 
back to top

Представител на марките: RCF, ROBE, ECLER, PIONEER, ALPINE, HERTZ, KENWOOD, MAGNAT, LUXIMA